Het inhuren van een zelfstandige trainer (ZZP of ZZI) is nog zo eenvoudig niet

By 31 maart 2021 Artikelen

Het inhuren van een zelfstandige trainer (ZZP of ZZI) is nog zo eenvoudig niet

Hier komt meer bij kijken dan men op 1e gezicht dacht. Tot 2016 was er een VAR verklaring waaruit bleek dat de zelfstandige meerdere opdrachtgevers had, maar deze is afgeschaft en in plaats ervan kwam men met een goedgekeurde overeenkomst van de belastingdienst. Die helaas ook gesneuveld is voor velen. Niet voor iedereen, maar voor 75% wel. Helaas zijn deze argumenten sinds 2018 niet meer steekhoudend.
Daarna is nog gekeken naar een wet op zelfstandigenverklaring en een minimum beloning (WMZ), maar ook deze conceptwetten zijn ingetrokken.

 

Voor nu is het gezag bepalend voor een (schijn) zelfstandigheid.

Wanneer ben je als zzp’er schijnzelfstandig?
Schijnzelfstandigheid houdt in dat iemand als zzp’er werkt bij een opdrachtgever, terwijl er feitelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. Ook als zzp’er en opdrachtgever een goedgekeurde modelovereenkomst hebben getekend, kan er sprake zijn van schijnzelfstandigheid. Om dit goed te begrijpen, is het van belang om te weten hoe een arbeidsovereenkomst van rechtswege ontstaat.

Ben ik schijnzelfstandige of niet?
Eigenlijk is het heel eenvoudig: Wanneer er in een werkrelatie sprake is van loon, persoonlijke arbeid én werkgeversgezag, dan is er voor de Belastingdienst sprake van een arbeidsovereenkomst. Zelfs als in de opdrachtovereenkomst die met de opdrachtgever is opgesteld, is opgenomen dat er geen gezagsverhouding tussen jou en je opdrachtgever is. Is de Belastingdienst van oordeel dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan zal deze de opdrachtgever aanmerken als werkgever. Dit houdt in dat de opdrachtgevers moet voldoen aan werkgeversverplichtingen, waaronder het inhouden van loonheffingen en sociale verzekeringspremies.

 

Mate van gezag:
Een belangrijk criterium voor het bepalen van zelfstandigheid, is of er sprake is van een gezagsverhouding. Dat kan heel ver gaan. In een uitspraak van de rechtbank (uitspraak: Rechtbank ’s-Gravenhage – AZ3992 – 17 oktober 2006) staat dat zelfs het geven van aanwijzingen als zodanig gezien kan worden. “In de woorden ‘in dienst van’ ligt besloten dat tussen werkgever en werknemer een gezagsverhouding bestaat. Voor het bestaan van een gezagsverhouding is niet vereist dat daadwerkelijk aanwijzingen en instructies over de inhoud van het werk worden gegeven; voldoende is dat dergelijke aanwijzingen en instructies kunnen worden gegeven.”

 

Toch schijnzelfstandig, ondanks goedgekeurde modelovereenkomst:

Omdat de wetswijziging tot doel heeft om schijnzelfstandigheid te bestrijden, wordt een modelovereenkomst alleen goedgekeurd als tenminste één van de drie elementen die een arbeidsovereenkomst vormen, ontbreekt. Meestal zal het gaan om de aanwezigheid van een gezagsrelatie. In dat geval is er een arbeidsovereenkomst en kan de modelovereenkomst niet goedgekeurd worden. Een modelovereenkomst moet overeenkomen met de feitelijke werksituatie, anders heeft de overeenkomst geen enkele waarde. Een overeenkomst kan een gezagsrelatie uitsluiten, maar als er bij controle blijkt dat er een gezagsrelatie bestaat heeft de overeenkomst geen bindende waarde.

De feitelijke werksituatie telt dus. Dit heeft niet alleen fiscale consequenties, maar ook voor de arbeidsrelatie.

 

Hoe los je het op?

Opdrachtgevers die dat risico niet willen lopen, kunnen zich oriënteren op andere flexibele werkvormen, zoals payrolling, uitzenden, of detacheren.

Wij doen dat als Stichting Hockey Support Group NL op niet commerciële basis met een zeer laag tarief die we op maat kunnen maken en zelfs binnen het clubbudget kunnen passen.

Uiteraard zorgen we ervoor dat de trainers netjes aan het einde van iedere maand hun vergoeding ontvangen.

We houden op die manier de arbeidsmarkt in de hockeybranche gezond en veilig voor zowel trainers als clubs.

 

Controle door de belastingdienst

Geloof ons als we zeggen dat er wel degelijk controle plaatsvindt door de belastingdienst.

We hebben helaas al te vaak penningmeesters gesproken die schrokken van een plotselinge belastingcontrole.

Ook in de coronaperiode. De belastingdienst handhaaft voor nu bij:
– (fictieve) dienstbetrekking
– opzettelijke schijnzelfstandigheid
– evidente schijnzelfstandigheid

 

Een webmodule kan uitslag geven

Er wordt door de belastingdienst en de overheid hard gewerkt aan een webmodule waarmee de (schijn)zelfstandigheid getoetst kan worden.

De webmodule geeft straks uitslag op 3 punten:
1. De opdracht wordt buiten dienstbetrekking verricht, er kan een opdrachtgeversverklaring worden afgegeven
2. Er is een indicatie voor een (fictieve) dienstbetrekking
3. Uit de antwoorden blijkt niet of er sprake is van werken buiten of in een dienstbetrekking. Geen oordeel mogelijk
Resultaten test:
48% indicatie dienstbetrekking.
25% niet te bepalen.
27% was echt zelfstandig.

 

 

Voorkomen is beter dan genezen

In deze situatie wel degelijk.

Mag er bij een rood stoplicht worden doorgereden? Nee, uiteraard niet.

Mag je iemand als schijnzelfstandige inhuren om zo loonheffing te vermijden? Ook niet.

Kunnen we helpen? Absoluut.

Al sinds 2016 werken we in ten aanzien van betaalde trainers bij clubs zonder winstoogmerk, om inzake de wet DBA (zelfstandigen) de gezagsverhouding tussen club en trainer te vermijden.

Dat kan omdat wij de overeenkomst aangaan met de trainer en separaat 1 met de club.

De trainer staat derhalve niet onder gezag bij de club. Er is dus geen sprake van een verkapte vorm van loondienst.

We onderscheiden hierbij ZZP en ZZI trainers. De laatste is de voormalig freelancer.

We werken als stichting nauw samen met de hockeybond, de clubs en de trainers en stellen jaarlijks een lijst op met gemiddelde vergoedingen en maken graag een oplossing op maat.

We werken inmiddels met ruim 70 clubs en ruim 120 trainers in Nederland en België.

 

Wat we bieden?

HR ondersteuning

We verzorgen de complete HR waar nodig, maken naast de overeenkomsten voor ZZP en ZZI trainers (binnen de wetgeving DBA) ook de arbeidsovereenkomsten voor trainers die in dienst zijn bij de clubs maar ook de vrijwilligersovereenkomsten.

We dragen zorg voor de loonadministratie en de uitbetaling van de vrijwilligers.

Technische ondersteuning

We denken mee in het technisch plan indien noodzakelijk en bouwen met de club aan een solide basis met een combinatie van professionals, semi-professionals en vrijwilligers.

We hanteren hierbij het piramide model met al naar gelang de grootte van de club een aantal peilers met professionals en semi profs die op de basis lijnen ondersteuning krijgen van de vrijwilligers.

Opleiding en bijscholing

We zorgen tevens voor opleiding en bijscholing waarbij we uitgaan van:

Trainer/coach Basic, Bachelor en Master (vergelijkbaar met HT2,3 en 4) en Technisch manager/coördinator Bachelor en Master.

De bijscholingen doen we voor de vrijwillige en onervaren papa/mama trainers en gebruiken hierbij onze web app breedte trainingen – de WAB – met in ieder segment van F tot Senior 20 trainingen.

Iedere training bevat weer 4 oefeningen. Voor de 7 segmenten heb je na de bijscholing als vereniging 560 oefeningen die echt voor deze doelgroep bestemd zijn. Het pakket bieden we geheel kosteloos aan .

De clubs die hiervan gebruik maken krijgen een eigen digitale sleutel tot de WAB.

Daarnaast helpen we met bijscholing voor de scheidsrechters en de keepers indien dit gewenst is en dat doen we met gespecialiseerde mensen zoals Yolande Brada voor de scheidsrechters en Pi-Academy of EKA keepers voor de keepers.

Via onze website zie je overigens nog meer opties voor de club, zoals ondersteuning met materiaal inkoop, facilitair en meer.

 

Onze overeenkomsten

Onze overeenkomsten hebben altijd een opzegtermijn van 30 dagen, maar bij calamiteiten en pandemie is een opzegtermijn 7 dagen van toepassing.

Indien er zich wat urgents voordoet kan de club uiteraard per ommegaande de overeenkomst ontbinden.