Werken met HSG

Terug

Fiscaal

Fiscaal

Wil jij weten welk BTW tarief je mag/moet toepassen als ZZP’er?

Gelegenheid geven tot sportbeoefening BTW tabel I post b-1

Hoewel de wet het woord ‘sportaccommodatie’ niet noemt geldt het lage (9%) tarief alleen bij het verlenen van het recht gebruik te maken van een sportaccommodatie voor actieve sportbeoefening door de mens (LJN AZ 3758).

Volgens de Hoge Raad moet post b-3 zo worden uitgelegd dat het verlaagde BTW-tarief van toepassing is op het verlenen van ‘het recht gebruik te maken van sportaccommodaties’. Van zulke diensten is sprake wanneer de dienstverlening bestaat uit het gelegenheid bieden een sport te beoefenen onder terbeschikkingstelling van een accommodatie. Daarbij moet het gaan om een accommodatie die is ingericht op het beoefenen van de sport zelf en/of gebruikt wordt voor het verblijf van de deelnemers met het oog op zich gereed maken voor het beoefenen van de sport en/of het beëindigen daarvan.

Les, instructie en begeleiding

Als de ondernemer die het recht verleent gebruik te maken van de sportaccommodatie ook les, instructie (training) of begeleiding geeft, geldt het verlaagde tarief ook voor die prestaties. Van een dergelijke situatie is sprake als bijv. een (hockey-)trainer zelf een veld/hal huurt waar hij/zij training geeft aan zijn klant/pupil (die ook betaalt voor de sportaccommodatie).

Als de ondernemer/trainer niet het recht verleent om gebruik te maken van de sportaccommodatie maar wel les, instructie of begeleiding geeft, is het lage tarief niet van toepassing.

Voorbeeld:

een tennisleraar geeft tennislessen aan zijn klanten die lid zijn van een tennisvereniging op tennisbanen van die tennisvereniging. De leden maken op grond van hun lidmaatschapsrechten gebruik van de tennisbaan waarop les gegeven wordt.

Het lage tarief is in dit geval niet van toepassing, omdat de tennisleraar de sportaccommodatie niet zelf ter beschikking stelt. Het is niet voldoende dat de tennisleraar bepaalt op welke baan de tennisles plaatsvindt.

De tennisleraar in dit voorbeeld verschilt in niets van een hockeytrainer die training geeft aan leden van een hockeyclub.


Wil je meer weten welke belastingregels voor jou gelden of hoe je met je IB omgaat?

Neem dan contact op met:

Den Hartog Belastingadviseurs
Van Weedestraat 33
3761 CC Soest
T 035 6022161
M +31651333100
E petermaarten49@gmail.com

Werken in de hockeywereld

Werken in de hockeywereld

Als Hockey Support Group konden we niet om het werken in hockeywereld heen. Nadat we een trainers4trainers groep op Facebook hadden opgezet (met inmiddels meer dan 5000 leden) kwamen we erachter dat er behoefte was aan een speciale tak voor trainers & clubs inzake het inlenen van trainers en advies op dit gebied.

In 2015 startten we met specialisten op en uit dit vakgebied met het uitlenen van zelfstandige trainers aan verenigingen. Teven ondersteunen zowel trainers als vereniging op allerlei gebieden zoals facilitair, technisch en zakelijk.
HSG sluit een overeenkomst van opdracht met de vereniging en een overeenkomst van opdracht met de zelfstandige trainer of ZZP’er. Beide contracten zijn opgesteld volgens de laatste modelovereenkomsten. De club betaalt de overeengekomen vergoeding aan HSG; HSG betaalt de overeengekomen vergoeding aan de trainer; HSG houdt een kleine marge.

Met deze structuur wordt voorkomen dat de “verhouding” tussen de club en de zelfstandige trainer of ZZP’er niet kan worden gezien als een dienstverband.
De trainers krijgen van ons iedere maand op de laatste dag hun factuur betaald ongeacht of de club ons betaald heeft of niet.
Hiermee voorkom je ook als vereniging dat een trainer ongemotiveerd staat te werken omdat haar of zijn betaling wellicht een paar dagen te laat is.
Een gemotiveerde trainer is een positieve trainer die dit weer uitstraalt naar de leden.

We zijn vorig jaar zomer gestart en inmiddels werken er al bijna een 15-20 tal clubs met ons. Van 4e klasse tot Hoofdklasse. Tot tevredenheid van clubs en trainers, want alle contracten worden verlengd waar nodig en er komen zelfs trainers bij.

Overige mogelijkheden van HSG:
Soms wil een vereniging de trainers zelf in dienst nemen. In dat geval vervullen we een wervingsopdracht, waarbij we slechts een klein bedrag in rekening brengen. No cure, no pay uiteraard.

Informatie inzake vergoedingen

Informatie inzake vergoedingen

Gemiddelde vergoedingen hockeytrainers/coaches

 

Dit is een leidraad met gemiddelde vergoedingen naar aanleiding van een onderzoek bij 100 clubs.

De bedragen zijn op basis van een zelfstandig uur tarief en zijn afhankelijk van niveau team/trainer & budget club. Wij lenen zelfstandige trainers uit aan verenigingen. We onderscheiden de ZZP trainer en de ZZI trainer.

Meer weten? Mail ons: HSGroupNL@gmail.com

 

Vergoedingen jeugdtrainers

Breedtejeugd trainers uit eigen jeugd

€ 5,- tot € 7,- per uur.

(leeftijd – 10 regel voor A, B, C jeugd die D, E & F training geven en coachen)

Breedtejeugd trainers met HT2/HT3 & 1e lijns tot subtop

€ 10,- tot 15,- per uur. Training/Coaching 1 team.

Exclusief zaal maximaal € 2.500,- per seizoen

Inclusief zaal maximaal € 3.000,- per seizoen

Breedte jeugd trainers met HT3/HT4

€ 17,50,- tot € 35,- per uur Training/Coaching/Begeleiding vrijwilligers

€ 3.000,- tot € 5.000,- seizoensvergoeding.

1e lijns jeugdtrainers van subtop- top- & landelijke teams.

2x per week trainen plus coachen exclusief zaal € 2.500,- – € 3.500,- seizoen

2x per week trainen plus coachen inclusief zaal € 3.500,- – € 4.500,- seizoen

3x per week trainen plus coachen exclusief zaal € 3.500,- – € 5.500,- seizoen

3x per week trainen plus coachen inclusief zaal € 4.500,- – € 7.500,- seizoen

 

Vergoedingen trainers senioren 1e teams Dames/Heren

e &  3e  klasse

Seizoensvergoeding: € 7000,- tot en met € 15.000,- (inclusief BTW en onkosten)

Basis: 8/10 uur per week (trainen/coachen/voorbereiding) Gemiddeld uurtarief € 25-30,- per uur.

Periode: 30/36 weken (competitie plus 2/4 weken voorbereiding)

Uren: 240 – 360 uur exclusief zaalhockey

Zaal: 8/10 weken 6 uur per week.
Veld + Zaal 288/420 uur
2e en 1e klasse

Seizoensvergoeding: 2e klasse: Vanaf € 15.000- € 17.500,- (inclusief btw/onkosten)

Gemiddeld 450-525 uur per seizoen uitsluitend veld. Zaal is extra.

Seizoensvergoeding: 1e klasse: vanaf € 17.500,- tot en met € 30.000,- (inclusief btw/onkosten).

Gemiddeld 500-650 uur per seizoen. Meestal uitsluitend veld, soms incl. zaal.

Overgangsklasse/ Hoofdklasse

De uren stijgen, er worden meer weken gemaakt en uiteraard nog meer voorbereiding.

De OVK/HK start vanaf € 25.000,- en kan oplopen tot € 100.000,- al dan niet exclusief onkosten/reiskosten/auto en overige kosten.

 

Seizoensvergoedingen trainers senioren reserveteams/trimhockey

Reserve 4e/3e klasse gemiddeld € 3.500,- tot € 5.000,-

Reserve 2e klasse gemiddeld € 5.000,- tot € 7.500,-

Reserve 1e klasse gemiddeld € 7.500,- tot € 10.000,-

Reserve OVK en hoger vanaf € 10.000,-

 

Keeperstrainers

Uurtarief tussen de € 35 en € 100,- per uur afhankelijk van ervaring/kennis/niveau excl. BTW

Keeperstraining geven is veel intensiever en vergt meer van de trainer qua voorbereiding.

Waarom werken met HSG

Voor de trainers

Wat zijn de voordelen van werken via de Stichting HockeySupportGroupNL ?

 • Wij betalen altijd op de laatste dag van de maand uit. Of de club nou wel of niet heeft betaald.
 • Wij ondersteunen je (meestal) geheel gratis op technisch inhoudelijk, fiscaal en juridisch gebied.
 • Wij denken met je mee in je loopbaan en kijken of er nog combinaties mogelijk zijn met meerdere clubs of opdrachtgevers.
 • Wij helpen je met goede contacten voor je materialen indien gewenst.
 • Zie hieronder ook de 3 punten waarop de belastingdienst toetst of er sprake is van échte zelfstandigheid of schijnzelfstandigheid

Hieronder de 3 punten waarop wordt getoetst door de belastingdienst:

 • Werk je onder gezag van de opdrachtgever? (of: Ben je zelfstandig tijdens de opdracht?)
 • Kun je je vrij laten vervangen bij deze opdracht?
 • Krijg je loon?

Wil je weten wat wij voor jou als trainer of vereniging kunnen doen? Heb je wellicht vragen over marktconforme vergoedingen? Hulp nodig bij basiskennis voor de papa/mama trainer?

Mail ons: HSgroupnl@gmail.com

Voor club & trainer

Wat mag er wel en wat mag er niet voor een zelfstandig trainer? Een zelfstandige trainer kan via een bureau een onbeperkt OvO’s achterelkaar aangaan. Ook als dit bij dezelfde club is. Dat komt omdat de 3 basisregels voor een zelfstandig ondernemer van toepassing zijn zodra hij of zij wordt uitgeleend.

 • Hij/zij werkt zelfstandig zonder gezag, immers heeft het bureau geen zeggenschap over hoe en wanneer de zelfstandige trainer zijn beroep uitvoert. Dat bepaalt hij/zij zelf eventueel in overleg met de club.
 • Hij/zij bepaalt zelf of hij/zij de opdracht vervult of een ander die door hem/haar wordt ingehuurd en uitbetaald. Hij/zij werkt veelal met eigen materiaal.
 • Hij/zij ontvangt geen loon, maar factureert het afgesproken bedrag aan het bureau en betaald daarvan zijn/haar zakelijke lasten en bepaalt zijn/haar privé inkomsten.
 • Bij ziekte of vrije tijd wordt er niet uitbetaald door het bureau aan de zelfstandige trainer.

Voor clubs

Wist je dat..

Het nu nog meer dan ooit loont om je trainers via ons in te huren? Ook keepers trainers!!
Als je tenminste als vereniging geen schijnarbeidsovereenkomst wenst. Zelfs als je met modelovereenkomsten werkt..
En dat we dat binnen het clubbudget doen?

Indien de zelfstandige trainer met dezelfde modelovereenkomst bij een vereniging zou gaan werken, zou in principe hetzelfde moeten gelden als hierboven, maar uit de praktijk blijkt dat het in dit geval toch anders is.

De vereniging is immers de opdrachtgever en overlegt met de trainer, waardoor geheel zelfstandig werken zonder gezag al wegvalt. Tevens voorziet de vereniging vaak de invallers bij afwezigheid en kunnen ze zelfs de regels bepalen van extra uren. Dit mag technisch gezien niet omdat het de zelfstandigheid beperkt, maar het gebeurt wel heel vaak. Daarnaast heeft de vereniging eigen materiaal waardoor de zelfstandige trainers geen eigen materiaal ‘hoeven’ te gebruiken. De verenigingen voorzien de zelfstandige trainers ook vaak van een jas met de clubnaam erop. Ook dit wijst op verkapt dienstverband en niet op zelfstandigheid. Het loon wordt wel gefactureerd en de trainer betaald naar eigen inzicht zijn of haar kosten, maar er zijn verenigingen die bij ziekte zonder overleg vervanging zoeken en de factuur verrekenen. Ook dit mag volgens de belastingdienst niet. Het is in de meeste gevallen dus niet aan te raden om een OvO direct tussen trainer en vereniging af te sluiten. Als een ZZP’er (opdrachtnemer) voor een opdrachtgever gaat werken, moeten de ZZP’er en zijn opdrachtgever bepalen of er sprake is van loondienst (een dienstbetrekking). Een bureau heeft die controle al verricht en is weliswaar de opdrachtgever, maar niet de werkplek. Indien de vereniging direct inhuurt is de situatie anders. Zij moeten dan bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking.

Wat kost het

We gaan altijd uit van het door de vereniging beschikbaar gestelde budget voor de trainer.
Het beschikbare budget is dus het salaris of inkomen van de trainer en deze wordt door ons uitbetaald. In overleg met vereniging en trainer betalen we hem/haar in 10 of 12 maanden uit en factureren de vereniging binnen dezelfde termijnen.
Tot een maximum van € 1.500,- per jaar mag u zelf een trainer als vrijwilliger inhuren en deze in maximaal 10 termijnen uitbetalen.

 • Voor Zoeken/Werven/Advies inzake de  OvO berekenen we een 1-malig tarief van € 150,-
 • Bij budgetten tussen € 1.701,- en € 3.000,- per seizoen, berekenen we bovenop het budget 1-malig€ 300,- per trainer per seizoen. Dit mag in 10 tot 12 termijnen worden voldaan.
 • Bij budgetten tussen € 3.001,- en € 6.000,- per seizoen, berekenen we bovenop het budget 1-malig€ 600,- per trainer per seizoen. Dit mag in 10 tot 12 termijnen worden voldaan.
 • Bij budgetten hoger dan € 6.001,- per seizoen, berekenen we bovenop het budget 1-malig € 950,- per trainer per seizoen. Dit mag in 10 tot 12 termijnen worden voldaan.

We kunnen u ook ondersteunen voor het opstellen van eigen contracten vanuit onze sport-juridische tak. Basis informatie, zoals standaard en gemiddelde tarieflijsten en OvO hebben we kosteloos voor u. Voor contracten en advies op maat geldt een tarief op maat.

Mail ons:
HSGroupNL@gmail.com
Bel ons:
Jacqueline 31(0)629072132 of Frits 31(0)629072133

Vacatures

Vacatures

De HockeySupportGroupNL zoekt per direct & voor volgend seizoen zelfstandige trainers (geen loondienst) voor diverse clubs in heel Nederland.

Per direct: Regio Utrecht
JA1 trainer: maandagavond van 19.00 uur – 20.30 uur.
Vergoeding € 20,- per uur inclusief. Minimaal HT2 opgeleid. 

Seizoen 2019/2020: Regio Utrecht:
Jongste Jeugd (JJ) coördinator trainer. 10-15 uur per week plus TR/CH MC1 Topklasse.
Vergoeding vanaf € 20,- tot en met € 27,50 per uur inclusief.

Seizoen 2019/2020: Regio Den Haag/Leiden:
JJ coördinator/trainer 10-15 uur per week.
Diverse jeugdtrainers/coaches, diverse dagen mogelijk.
Vergoeding vanaf € 15,- tot en met € 27,50 per uur inclusief.

Seizoen 2019/2020: Regio Gelderland:
Diverse Trainer/Coach H1 – Trainer/Coach D1 van 4e klasse tot 1e klasse.
HT3. Vergoeding € 12K per team per seizoen/veld inclusief

Seizoen 2019/2020: Regio Gooi:
Breedte trainers minimaal 4 uur per dag. Diverse dagen mogelijk.
Totaal 15 uur in te vullen voor komend seizoen.
Minimaal HT3
Vergoeding vanaf € 17,50 tot en met € 30,- per uur inclusief.

Seizoen 2019/2020: Regio Eindhoven:
Keepers Trainer club dus zowel 1e senioren teams als jeugd 1e lijns.
Vergoeding vanaf € 35,- tot € 50,- per uur inclusief

Seizoen 2019/2020: Regio Rotterdam:
Trainer Coach (T/C) 2e damesteam gaan Reserve  OVK spelen.
Vergoeding € 7.500- tot €  9.000,- inclusief voor het seizoen

Seizoen 2019/2020: Trainer/coaches vanaf niveau HT2 en hoger voor zowel breedtejeugd als senioren.

Seizoen 2019/2020: Hockeyschool regio Breda, Rotterdam, Den Haag, Den Bosch & Utrecht.
Trainers Jongste Jeugd & Kamptrainers voor een particuliere Hockeyschool.
Minimaal HT2

Concreet: Regio Rotterdam, Regio Midden-Brabant, Regio Nijmegen, Regio Den Haag, Regio Gooi & Regio Arnhem.

Algemeen: Voor diverse clubs in heel Nederland.

Bel: Frits Ketelaars 0629072133 of Jacqueline Coreen 0629072132

Mail naar: hsgroupnl@gmail.com