Skip to main content

Waarom werken met Hockey Support Group

Voor de trainers

Wat zijn de voordelen om te werken via de Hockey Support Group?

 • Wij betalen altijd uiterlijk op de laatste dag van de maand, los van de vraag of de vereniging ons wel of niet heeft betaald.
 • Wij ondersteunen je (meestal) geheel gratis op technisch inhoudelijk, fiscaal en juridisch gebied.
 • Wij denken met je mee in je loopbaan en kijken of er nog combinaties mogelijk zijn met meerdere clubs of opdrachtgevers.
 • Wij helpen je met goede contacten voor je materialen.

De drie elementen die de belastingdienst toetst om vast te stellen of sprake is van échte zelfstandigheid of schijnzelfstandigheid:

 • Is er sprake van een gezagsverhouding met je opdrachtgever of ben je tijdens de opdracht helemaal zelfstandig?
 • Moet je persoonlijk arbeid verrichten of kun je je vrij laten vervangen?
 • Krijg je loon?

Wil je weten wat wij voor jou als trainer of vereniging kunnen doen? Heb je wellicht vragen over marktconforme vergoedingen of heb je hulp nodig bij de basiskennis voor de papa/mama trainer?

Voor de clubs

We werken altijd binnen het budget van de club. In overleg met de trainer en club komt de overeenkomst tot stand. Er is echter geen sprake van gezagsverhouding omdat wij de trainer inlenen en de trainer uitlenen, zonder te bepalen hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij een directe inleen is er wel sprake van een gezagsverhouding. De gezagsverhouding is bepalend in de wet DBA tot 2021. In 75 % van de gevallen is er sprake van een gezagsverhouding omdat de hockey verenigingen te maken hebben een technisch beleid, waarmee de trainers werken. FNV Sport en de WOS zijn druk bezig om dit punt gekeerd te krijgen, maar voor medio 2021 ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat dit wordt aangepast. Wij werken met overeenkomsten die uiteraard zijn goedgekeurd maar waarbij er geen opdracht is tussen trainer en club. De club heeft met ons een inleen overeenkomst en wij met de trainer een uitleenovereenkomst. Er is dus ook geen sprake van een financiële of zakelijke emotie tussen trainer en club, maar wel een werkinhoudelijke emotie. En daar gaat het uiteindelijk om. Samen maken we het clubleven mooier.

Voor de clubs en de trainers

Een vereniging kan op drie manieren trainers inzetten:

 • Als vrijwilliger Een vrijwilliger mag een maximum vergoeding ontvangen van € 1.800,- per jaar.
 • In loondienst Bij loondienst betaal je loon, vakantiegeld en vakantiedagen. Plus doorbetaling bij ziekte. Loonheffingskosten bedragen gemiddeld 33% van het brutoloon.
 • Als zelfstandige Bij zelfstandige trainer maken we een onderscheid tussen de ZZP en de ZZI  trainer.

ZZI =  zelfstandige zonder inschrijving KvK, oftewel de freelancer. 

Per 1-1-2020 is de oude KOR (Kleine Ondernemersregeling) verdwenen en mag een ZZI tot een maximum van € 20.000,- omzet per kalenderjaar verdienen. De ZZI is wel een ondernemer voor de belastingdienst. Voor de ZZI is deze regeling beter dan een 2e loondienst (vanwege de verhoogde loonheffing) en dat geldt ook voor een student in verband met zijn maximale inkomen naast een studiefinanciering. Alle bepalingen en regelgeving inzake een ZZI-schap hebben wij voor deze groep paraat.

ZZP =  zelfstandige zonder personeel, met inschrijving KvK.

De ZZP’er moet wel BTW in rekening brengen en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Waarom werken met ons goed is voor je club en voor jou als zelfstandige trainer?

De gezagsverhouding is bepalend in de wet DBA tot 2021. In 75 % van de gevallen is er sprake van een gezagsverhouding omdat de hockey verenigingen te maken hebben een technisch beleid, waarmee de trainers werken.

Als een vereniging met een zelfstandige trainer een overeenkomst aangaat, dan bestaat het risico van een fictieve arbeidsovereenkomst, ook al wordt gebruik gemaakt van een modelovereenkomst van de belastingdienst. De vereniging is immers de opdrachtgever, bepaalt het beleid en communiceert deze met de ingehuurde trainer, waardoor er geen sprake is van zelfstandig werken zonder gezag.

Juist omdat de verenigingen het technisch beleid bepalen, uitvoeren en met de trainers delen, is er sprake van een gezagsverhouding. Tevens zorgt de vereniging vaak voor invallers bij afwezigheid van de trainer en bepaalt de vereniging zelf de regels omtrent extra uren. Daarnaast heeft de vereniging veelal eigen materiaal waardoor het eigen materiaal van de zelfstandige trainer niet nodig is. Verenigingen geven de trainers ook vaak van een jas met de clubnaam erop, verrekenen uren zonder overleg, na ziekte en afwezigheid en bepalen ook vaak de vervanger.  Dit alles gebeurt vaak, maar het beperkt de zelfstandigheid van de trainer. Het wijst op een verkapt of fictief dienstverband en niet op zelfstandigheid. U kunt als vereniging bij controle van de belastingdienst te maken krijgen met naheffingen. De trainer kan zijn eerder ingediende BTW facturen terugdraaien. Indien de trainer zonder BTW heeft gewerkt krijgt u ook hier een boete.

Wij werken met overeenkomsten die uiteraard zijn goedgekeurd maar waarbij er geen opdracht is tussen trainer en club. De club heeft met ons een inleen overeenkomst en wij met de trainer een uitleenovereenkomst:

 • Hij/zij werkt zelfstandig zonder gezag, HSG heeft immers geen zeggenschap over hoe en wanneer de zelfstandige trainer zijn beroep uitvoert. Dat bepaalt hij/zij zelf eventueel in overleg met de club.
 • Hij/zij bepaalt zelf of hij/zij de opdracht vervult of een ander die door hem/haar wordt ingehuurd en uitbetaald. Hij/zij werkt veelal met eigen materiaal.
 • Hij/zij ontvangt geen loon, maar factureert het afgesproken bedrag aan het bureau en betaald daarvan zijn/haar zakelijke lasten en bepaald zijn/haar privé inkomsten.
 • Bij ziekte of vrije tijd wordt er niet uitbetaald door HSG aan de zelfstandige trainer.

De KNHB heeft de Hockey Support Group erkend als sportservice bureau met wie verenigingen en zelfstandige trainers kunnen werken. Wij sluiten overeenkomsten met verenigingen om trainers in te lenen, en aparte overeenkomsten met trainers die aan de verenigingen worden uitgeleend, gebaseerd op de meest recente modelovereenkomsten van de belastingdienst. Daarmee wordt een gezagsverhouding voorkomen.

Wat kost het

Wat mag een trainer kosten? Wij gaan altijd uit van het door de vereniging beschikbaar gestelde budget voor de trainer. Dat bepaalt de vergoeding die door ons aan de trainer wordt uitbetaald. In overleg met de vereniging en de trainer betalen we de trainer in 10 of 12 maanden uit en factureren we de vereniging binnen dezelfde termijnen. Zie ook op deze site de informatie inzake de gemiddelde vergoedingen voor trainers en coaches.

Vrijwilligersovereenkomst
Vergoeding aan vrijwilliger Onze fee Uitbetaling in maanden
tot maximaal € 1.800 € 125,- 10
CV en connecten kandidaat met geslaagd resultaat:

Onze eenmalige Fee € 750,-

ZZP / ZZI overeenkomst
Vergoeding aan trainer Onze fee Uitbetaling in maanden
€ 1.701 – € 3.000 € 300,- 10 of 12
€ 3.001 – € 6.000 € 600,- 10 of 12
€ 6.001 – € 15.000 € 950,- 10 of 12
meer dan € 15.000 € 1.250,- 10 of 12

Loondienst:
Verloningen, contracten en aan/afmelden UWV/belastingdienst

Wij maken voor u de contracten met uw beeldmerk en melden de trainer aan bij de belastingdienst en UWV. Tevens maken wij maandelijks een loonstrook en voorzien de trainer ook van een jaaropgave. We berekenen een fee van € 250,-. Daarvan wordt voor de aanmelding en het opmaken van het contract in een eerste factuur € 85,- in rekening gebracht en daarna volgt 11 x een factuur van 15,-.

Overige diensten 

We kunnen de verenigingen ook ondersteunen voor het opstellen van eigen contracten vanuit onze sport-juridische tak. Basis informatie, zoals standaard en gemiddelde tarieflijsten en model overeenkomsten van opdracht zijn kosteloos . Voor contracten en advies op maat geldt een tarief op maat.